kyrg39.jpg

Vysocí mužici hlídají sedlo Teleti (Terskey A.).